(SKU:ARD040113 )Nano Screw Shield接线柱扩展板兼容Arduino Nano

来自YwRobot Studio Wiki
跳转至: 导航搜索
Nano Screw Shield接线柱扩展板兼容Arduino Nano产品参数

  • 型号:Nano Screw Shield
  • 尺寸:58*43mm
  • 固定孔:3mm
  • 孔距:2000mil (50.8mm)
  • 平台:Arduino Nano


产品特性

  • 完全兼容Arduino Nano V3接口
  • 端口齐全,全部引出
  • 优质3.81接线柱 ,方便接线
  • 优秀PCB设计,美观大方

使用教程

  • ARD040113 Nano Screw Shield接线柱扩展板兼容Arduino Nano连接.jpg


更多

[YWRobot产品资料下载]

购买 YWRobot商城购买链接