(SKU:PWR040003) 1117电源5V稳压模块

来自YwRobot Studio Wiki
跳转至: 导航搜索
1117电源5V稳压模块产品参数

 • 名称:1117电源模块
 • 尺寸:26*11mm
 • 芯片:1117
 • 稳压方式:线性稳压
 • 输入电压:6.5-12V
 • 输出电压:5V
 • 输出电流:<600mA
 • 配有LED电源指示灯


        注:插针需自行焊接
  注意:线性稳压,输入电压越高效率越低发热量越大

[YWRobot产品资料下载]

购买 YWRobot商城购买链接